ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด