บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด

โรงงานผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกสติ๊กเกอร์ สลากเคลือบกาว เทปกาวปิดผนึกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานระดับโลก มายาวนานกว่า 20 ปี

Press & Printing

สำหรับท่านผู้ให้บริการงานพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ต้องการสติกเกอร์คุณภาพเพื่อการพิมพ์ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น Silk screen, Letterpress, Off-set, Inkjet หรือ Gravure ทูที ไทยคูณ เรามีสติกเกอร์หลายเกรดสำหรับทุกงาน

Post & Printing

หากท่านเป็นผู้ให้บริการงานออกแบบ งานโฆษณา ป้าย คัท-เอาท์ แบนเนอร์ต่าง ๆ งานประดับตกแต่ง ทั้งในหรือนอกอาคาร งานสติกเกอร์ศิลปะต่าง ๆ งานได-คัทต่าง ทูที ไทยคูณ เรามี "สติกเกอร์" พร้อมบริการท่าน อย่างที่ท่านต้องการ

Stickers & Printing

ทูที ไทยคูณ ผู้ผลิตสติกเกอร์ครบวงจร ด้วยเครื่องจักรและ โรงงานผลิตที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบมาตรฐานเยอรมนี เราผลิตสติกเกอร์ สลากเคลือบกาว เทปกาวปิดผนึกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น บาร์โคด โฟม กล่องอาหาร ยา อื่น ๆ เพื่อติดหรือตกแต่งบนทุกพื้นผิว เช่น โลหะ ไม้ แก้ว พลาสติก ฯลฯ คิดถึงสติกเกอร์ โปรดคิดถึง ทูที ไทยคูณ

ตัวอย่างสินค้าสติ๊กเกอร์ของเรา

ผลิต สติกเกอร์หลายแบบตามวัสดุงาน ผิวหน้าสติกเกอร์มีทั้งแบบผิวเรียบ มันเงา และผิวเรียบด้าน ทั้งแบบ Water Based และ Water Based, Solvent Based ส่วนเนื้อกาว มีทั้งแบบ Permanent และ Removable มีทั้งชนิดทนอุณหภูิมิต่ำ เช่น ที่เหมาะกับงานในห้องเย็น

สติ๊กเกอร์มาตรฐานระดับโลก

ความประทับใจจากลูกค้า

ทูที ไทยคูณ ผู้ผลิตสติกเกอร์ครบวงจร ด้วยเครื่องจักรและ โรงงานผลิตที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบมาตรฐานเยอรมนี เราผลิตสติกเกอร์ สลากเคลือบกาว เทปกาวปิดผนึกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น บาร์โคด โฟม กล่องอาหาร ยา อื่น ๆ เพื่อติดหรือตกแต่งบนทุกพื้นผิว เช่น โลหะ ไม้ แก้ว พลาสติก ฯลฯ คิดถึงสติกเกอร์ โปรดคิดถึง ทูที ไทยคูณ
ความประทับใจ

ความประทับใจ

17 กค. 2561

หากท่านเป็นผู้ให้บริการงานออกแบบ งานโฆษณา ป้าย คัท-เอาท์ แบนเนอร์ต่าง ๆ งานประดับตกแต่ง ทั้งในหรือนอกอาคาร งานสติกเกอร์ศิลปะต่าง ๆ งานได-คัทต่าง ทูที ไทยคูณ เรามี "สติกเกอร์" พร้อมบริการท่าน อย่างที่ท่านต้องการ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลก
ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

17 กค. 2561

สำหรับท่านผู้ให้บริการงานพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ต้องการสติกเกอร์คุณภาพเพื่อการพิมพ์ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น Silk screen, Letterpress, Off-set, Inkjet หรือ Gravure ทูที ไทยคูณ เรามีสติกเกอร์หลายเกรดสำหรับทุกงาน
ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

17 กค. 2561