บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด
ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกสติกเกอร์ สลากเคลือบกาว เทปกาวปิดผนึก มาตรฐานระดับโลก

โทรศัพท์ : 0-2895-7531-3
แฟ็กซ์ : 0-2416-3553