บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยกลุ่มบุคคลผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์สติกเกอร์และวัสดุเคมีต่าง ๆ
สินค้าและบริการ ผลิต จำหน่าย และส่งออกสติกเกอร์ สลากเคลือบกาว เทปกาวปิดผนึกหีบห่อบรรจุภัณฑ์ หลายชนิด หลากสีสัน ทั้งชนิดแผ่นและม้วน สำหรับงานโฆษณา ระบบงานพิมพ์ทั้งแบบซิลค์ สกรีน อ๊อฟเซต เลตเตอร์เพรส อิงค์เจตและกาเวียร์

การดำเนินงานของบริษัท
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรกับคู่ค้า ใส่ใจในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน
บริษัทผลิตสินค้ามีคุณภาพและราคายุติธรรมเสมอมา ยอดจำหน่ายของบริษัทขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 25% ของทุกปี คู่ค้าของบริษัทมีทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก