โรงงานผลิตสินค้า

โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 22 ไร่ ณ เลขที่ 11/2 หมู่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โรงงานของบริษัทผลิตสติกเกอร์หลากหลายชนิดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยสมบูรณ์ แบบจากประเทศเยอรมนี จึงทำให้บริษัทมีความพร้อมเสมอสำหรับการผลิตสินค้าสำหรับคู่ค้าทุก ๆ ราย